Domácí zdravotní péče


  • Tel.: 516 410 825
 

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru Fakultativní služby: NE

Posláním Domácí zdravotní péče je zajistit kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí. Je určena lidem, kteří se ocitli dočasně nebo trvale v nevýhodné zdravotní situaci a potřebují péči zdravotní sestry

Naším cílem je

  • Zajistit ošetřovatelské výkony dle ordinace lékaře v domácnosti klienta
  • Nabídnout takovou péči, aby se klient cítil pohodlně nejen v oblasti zdravotní, ale i psychické, sociální a duchovní
  • Snažit se o to, aby byla zpět navrácena soběstačnost
  • Podílet se na vzájemné a komplexní péči s rodinnými příslušníky, obvodními lékaři i ostatními pracovníky v sociálních službách

Kvalifikované zdravotní sestry provádějí zdravotní úkony ordinované lékařem:
odběry krve, podání injekcí, infúzí, rehabilitační cvičení po výměnách kloubů, nebo po hospitalizaci, převazy ran, výměny močových katetrů a jiné.

Provozní doba: pondělí-neděle: 7:00-15:30
Prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester poskytujeme péči v domácnostech klientů po celém okrese Blansko.
Denně sestry zvládnou ošetřit až 120 klientů
, průměrně ošetří 800 lidí ročně. Některé navštěvuje denně, jiné jednou za měsíc, vše podle potřeb a domluvy s lékařem.

Informace pro zájemce o službu
Frekvenci i obsah návštěv ordinuje praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo ošetřující lékař v nemocnici.

Zásady poskytování služby
Domácí zdravotní péče je založena na zásadách, které jsou sdíleny všemi pracovníky – důstojnost lidské osoby, respekt k odlišnostem jednotlivců, kvalita poskytované péče, lidskost ve smyslu laskavého přístupu a pozornosti věnované druhému.

Služba je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění.

Domácí zdravotní péče
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mob.: 733 755 818
e-mail: ~8quRWam9-BFRYUSXenx99e4YanBZd54Ys
vedoucí služby: Bc. Radka Kuncová
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 202 
IČO: 44 99 02 60


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde