Domov pokojného stáří Libošovice


  • Tel.: 493 571 156, 724 548 659
 

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

...

Poslání: Pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a využívat pečovatelskou službu, nabízí Charita Sobotka pobytovou sociální službu - domov pro seniory. Prostřednictvím této služby je uživatelům poskytována zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče.

Prostřednictvím této služby se snažíme pomáhat osamělým a nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivou sociální, zdravotní a rodinnou situaci mohli závěrečnou část svého života prožít důstojně ve společenství svých vrstevníků, s profesionální pomocí a bez přerušení kontaktů s přáteli a svými blízkými

Cílem poskytované péče je:

  • zajištění uživateli celodenní odbornou péči, poskytanou kvalifikovanými pracovníky
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů sociálních služeb
  • respektování a posilování náplně základních lidských a občanských práv a oprávněných zájmů
  • poskytovat péči podle individuálních potřeb (vytvoření a naplňování individuálních cílů a jejich hodnocení)
  • umožnit naplňování individuálních duchovních potřeb uživatele (bohoslužby, návštěvy duchovního)

Cílovou skupinou jsou senioři v tíživé sociální situaci, zejména nad 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti, nejsou schopni se sami o sebe postarat a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nelze zabezpečit v jejich domácím prostředí ani za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb.


Organizace:


Seznam lidí:

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde