Domov se zvláštním režimemCílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

kadeřník, pedikérka, doprava automobilem, možnost telefonního kontaktu, zajišťování nákupu dle potřeby

Poslání

Poskytování sociálních služeb na základě pochopení rozdílnosti jednotlivých cílových skupin, bez ohledu na pohlaví, rodinné uspořádání, národnost, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, ukotvené na křesťanských hodnotách, v prostředí, které pomáhá znovuobjevit vlastní důstojnost člověka, nalézt smysl a naplnění života.
Poskytovat sociální službu na základě režimových opatření, práce s komunitními prvky, zapojení do vlastní sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení.

Cílová skupina

Muži a ženy nad 55 let věku ohrožení závislostí nebo závislých na alkoholových drogách, trpících chronickou duševní nemocí s výjimkou Alzheimerovy demence, s nízkým příjmem.


Organizace:


Seznam lidí:

Michaela Pechová - zdravotní sestra Ludmila Homutová - pracovník v sociálních službách Alena Hauerová - zdravotní sestra Vlasta Flégrová - úklid Bc. Štěpánka Kecková - koordinátor projektů Bc. Lea Medková - sociální pracovník Martina Nebuželská - pečovatelka Ivana Koberová - pracovník sociálních služeb Mgr. Eva Konečná, DiS. - zdravotnický pracovník Dagmar Toušová - pracovník sociálních služeb Světlana Šindelářová - pracovnice v sociálních službách Mgr. Jiří Sucharda - pracovník v sociálních službách Jana Krejčová - pracovník sociálních služeb Drahomíra Hartmanová - sociální pracovník Ivana Sedlmajerová - pracovnice v sociálních službách Jan Šena - údržbář Jitka Vokřálová - pečovatelka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde