Domov sv. Anny


  • Tel.: 485 108 782, 731 402 507
 
Vedoucí služby: Mgr. Hana Koubková - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodu nechtějí užívat. Podpůrnými činnosti usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. František Sehoř - ředitel Mgr. Hana Koubková - vedoucí Hana Musilová - administrativní pracovník Daniela Schneiderová - pracovník sociálních služeb Mgr. Michaela Tůmová - pracovník sociálních služeb Lenka Velíšková - pracovník sociálních služeb Petr Hortig - technický/provozní pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde