Dům pokojného stáří BohuslaviceCílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Doprava uživatele služebním autem.

Dům pokojného stáří Bohuslavice poskytuje  bydlení lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku.  Zajišťuje  potřebnou pomoc dle individuálních přání a požadavků každého z klientů v důstojném prostředí. V průběhu poskytováni služby klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří i v nemoci, s možnou oporou v tradičních křesťanských hodnotách. 

Podrobné informace o službě naleznete na odkazu výše (http: ...)


Organizace:


Seznam lidí:

Naděžda Páleníková, DiS. - ředitelka - statutární zástupkyně Hana Hrazdilová - ekonomka, personalistka, pokladní Svatava Grulichová - Pracovník v soc. službách b) Eva Šišmová - vrchní sestra DPS Bohuslavice Markéta Sedláčková - pokladní, administrativní pracovník DPS Bohuslavice Šárka Oršelová, DiS. - účetní, mzdová účetní Lenka Mikešová - koordinátorka PSS v DPS Bohuslavice Markéta Grulichová - aktivizační pracovnice DPS Bohuslavice Mgr.Bc. Pavlína Pašová - vedoucí DPS Bohuslavice Bc. Sandra Bělajevová, DiS. - sociální pracovnice DPS Bohuslavice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde