Horizont


  • Tel.: 604 813 448
 
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí služby, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí služby, sociální pracovnice Mgr. Ivana Krajčíková - Sociální pracovnice Bc. Lenny Vencková - Sociální pracovnice Kristýna Uveričová - Pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde