Klub AmbrelaCílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona č. 108/2006 Sb., registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Ústeckého kraje od 1. 1. 2013.


Organizace:


Seznam lidí:

Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí Bc. Kamila M. Svobodová, DiS. - administrátor Bc. Nina Zajícová - sociální pracovník Kamil Dreveniak - pracovník v sociálních službách Kristýna Karalová - pracovník v sociálních službách Sabina Kovandová - pracovník v sociáních službách Kateřina Kortusová - pracovník v sociálních službách Bc. Kristýna Zemanová - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde