Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 487 829 876, 774 116 215
 
Vedoucí služby: Marcela Jeništová, DiS. - vedoucí služby Klub Koule NZDM

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Tereza Surmajová - pracovnice v sociálních službách v Klub Koule NZDM pod dohledem sociálního pracovníka Daniela Červená - pracovnice v sociálních službách v Klub Koule NZDM pod dohledem sociálního pracovníka Marcela Jeništová, DiS. - vedoucí služby Klub Koule NZDM Markéta Kumpoltová - pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde