Komunitní a duchovní centrum, humanitární pomoc


  • Tel.: 731 625 869, 553 775 370
 
Vedoucí služby: Mgr. P. Jan Larisch, Th.D - duchovní správce, prezident DCHOO, Mgr. Lubomír Tomeček - pomocný duchovní, trvalý jáhen

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Úsek komunitních služeb zajištuje vzdělávací aktivity, duchovní aktivity, kulturně společenské a služby spojené s komunitou.


Organizace:


Seznam lidí:

Judita Mudra - asistent služeb Mgr. P. Jan Larisch, Th.D - duchovní správce, prezident DCHOO Mgr. Lubomír Tomeček - pomocný duchovní, trvalý jáhen František Horsák - ředitel Dagmar Smetanová - koordinátor služeb
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde