Kontaktní centrum s terénním programem BřeclavCílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Besedy na základních a středních školách

Nízkoprahová služba pro uživatele drog.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Naděžda Paštrnáková - vedoucí Eva Kalousová, DiS. - sociální pracovník Bc. Hana Hajduchová - sociální pracovník - vedoucí Vladislava Benešová, DiS. - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde