Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti


  • Tel.: 731 619 754
 
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí Domova sv. Aloise

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

alzheimerDomov sv. Aloise je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro region Plzeň a Plzeňský kraj.

V rámci činnosti kontaktního místa ČALS nabízíme: 

  • vzdělávací materiály o problematice syndromu demence,
  • konzultace pro pečující o osoby s demencí,
  • setkání tzv. svépomocné skupiny, „Čaje o čtvrté“, které jsou určeny rodinným pečovatelům o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Setkání jsou v prostorách našeho Domova na adrese Hradišťská 30, pod vedením odborného pracovníka kontaktního místa, aktuální termíny na webu mchp.cz
  • vazka2016testování paměti pro veřejnost* (vyšetření paměti a dalších kognitivních funkcí),
  • projekt Dny paměti, osvětové akce, besedy
  • pobytovou službu – Domov je oceněn certifikátem kvality „Vážka“.

* Se zájemcem bude bezplatně proveden test kognitivních funkcí a v případě potřeby mu bude předán kontakt na odborného lékaře v regionu jeho bydliště i s výsledky vyšetření, které slouží odbornému lékaři jako podklad pro podrobnější diagnostiku a léčbu. 

V případě zájmu je možno toto vyšetření paměti předem telefonicky či e- mailem  domluvit: Bc. Monika Jelínková, 731 619 754, andrea.volkova@mchp.charita.cz.


Organizace:


Seznam lidí:

Andrea Volková, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Lenka Dejmková - vedoucí Domova sv. Aloise Bc. Lenka Němcová - vrchní sestra Domova sv. Aloise
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde