LÁVKA – Sociální rehabilitace


  • Tel.: 739 507 120
 
Vedoucí služby: Mgr. Radka Valouchová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním sociální rehabilitace Lávka je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením či jinými obtížemi a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a tím zůstat v místě, které si vybrali pro svůj život a v okruhu osob, v rámci kterého svůj život chtějí prožít. V rámci služby jde převážně o nácvik a podporu při různorodých činnostech, vedení uživatelů ke všem aktivitám, směřujícím k dosažení lepší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Komu je služba určena

Naše služba je určena pro osoby, které se kvůli svému postižení a omezení, či dočasné obtížné situaci necítí, aby zvládali své činnosti. V rámci svého stavu, krizové či špatné životní situace hůře zvládají každodenní povinnosti, nemohou pečovat o své blízké, mají obtíže při komunikaci nebo vyřizování svých záležitostí a potřebují řešit své problémy.

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (18 - 26 let), dospělí (27 - 64 let) a mladší senioři (65 - 80 let)

Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám s infekčními chorobami, osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám narušujícím kolektivní soužití a nerespektující vnitřní pravidla.

Časový rozsah služby

terénní forma:  pondělí od 8:00 do 11:00
ambulantní forma: pondělí od 12:00 do13:00 

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Vráželová - ředitelka organizace Mgr. Radka Valouchová - vedoucí Alena Zetková - zástupkyně ředitelky, účetní
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde