Litvínov- Centrum pro děti Janováček


  • Tel.: 778 543 491
 

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE
                                                  Oficiální informační leták projektu: Centrum pro děti Janováček IL.pdf       

Poslání

Centrum pro děti Janováček poskytuje dětem ze sociálně vyloučené lokality v předškolním věku přípravu na vstup do mateřské školy. Žákům nabízí odpolední a prázdninové aktivity, kterými přispívá k prevenci školní neúspěšnosti. Cílem projektu je také zapojit rodiče dětí do realizovaných aktivit a rozvíjet spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.

Cílová skupina

  • Děti a žáci
  • Rodiče
  • Pracovníci škol a školských zařízení

Cíl projektu 

Cílem projektu je odstraňování bariér, které brání dětem ze sociálně vyloučeného prostředí dosahovat školního úspěchu. U předškolních dětí je cílem projektu od raného věku kompenzovat nedostatečně podnětné domácí prostředí způsobené sociálním vyloučením,  a to tak, aby se tyto děti dokázaly zařadit do běžného vzdělávacího proudu, ideálně ještě do předškolního vzdělávání. U žáků si projekt klade za cíl vytvořit bezpečný prostor sloužící k přípravě na vyučování a doučováním i realizovanými prázdninovými aktivitami rozvíjet kompetence těchto žáků tak, aby i oni zažívali školní úspěch.

Provozní doba

Po - Pá   8:00 h. – 12:00 h., 12:30 h. – 16:00 h.   

MŠMT barev                                                                     


Organizace:


Seznam lidí:

Martina Bartková, DiS. - pedagog Kateřina Bastlová - asistentka pedagožky Jitka Netíková - asistentka inkluze
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde