Most- Centrum pomoci domácího násilí


  • Tel.: 775 713 801, 778 005 963
 

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

.V rámci projektu budou využívány dva byty, z nichž jeden bude sloužit jako krizový (krátkodobý) a druhý startovací (střednědobý). Jeden byt bude koupen z prostředků projektu a také bude z těchto prostředků zrekonstruován a opraven.

Dále bude v projektu zřízeno poradenské místo, kde budou dvě sociální pracovnice pomáhat obětem domácího násilí řešit jejich situaci. Obrátit se na ně můžou nejenom samotné oběti, ale také jejich blízké osoby. Cílovou skupinou jsou nejenom ženy, ale také muži, či senioři, kteří tuto obtížnou situaci prožívají.

Součástí odborného týmu je také právnička, která bude pomáhat obětem ve složitějších situacích nebo při zastupování na polici či u soudu.

Součástí projektu je také vzdělávání pro sociální pracovníky jak z neziskovek, tak z obcí a setkávání interdisciplinárního týmu.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Petr Fadrhons - Vedoucí služby Marcela Šipošová, DiS. - sociální pracovník Kamila Sainerová - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde