Most- Osobní asistence


  • Tel.: 778 538 602
 
Vedoucí služby: Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Poslání

Služba je poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Časový rozsah služby 

Osobní asistence je poskytována nepřetržitě.

Ceník: Ceník služby od 1.1.2021.pdf

Sponzoři a donátoři

add

 


Organizace:


Seznam lidí:

Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby Renáta Seifertová - osobní asistentka Jana Tokošová - osobní asistentka Jana Dvorovčíková - osobní asistentka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde