Most- Pečovatelská služba


 • Tel.: 778 538 602
 
Vedoucí služby: Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Zajišťujeme péči o seniory a zdravotně tělesně postižené občany, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarání základních potřeb, především při zajištění péče o svou osobu a chod domácnost. Tyto služby poskytujeme občanům v jejich domácnostech, přicházíme tak za uživatelem, který nemusí být přemísťován do cizího prostředí.

Pečovatelská služba je realizovaná na území měst Most, Duchcov, Osek a přilehlých obcí.

Doba poskytování služby

Časový rozsah poskytované služby od pondělí do pátku 7 hod - 21 hod, sobota - neděle 8 hod - 21 hod, včetně svátků. 
Pečovatelka bude docházet za Vámi domů dle předchozí domluvy v určený den a čas.

Zajistíme

 • Pomoc při přípravě a zajištění stravy,
 • Pomoc při osobní hygieně (ranní hygiena, celková koupel, mytí vlasů)
 • Dovoz a donáška obědů
 • Běžný úklid domácnosti
 • Zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Malý nákup (do 5kg)
 • Velký nákupy (do 15kg)
 • Doprovod k lékaři

Úplný výčet úkonů naleznete v aktuálním ceníku: 1.1.2021.pdf


Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem, domluvíme si osobní schůzku a dohodneme se, jaké služby budete potřebovat.

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • KÚ Ústeckého kraje
 • Město Most
 • Město Duchcov
 • Obec Havraň

Organizace:


Seznam lidí:

Jana Tóthová, DiS. - sociální pracovník Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby Jarmila Hrubošová - pracovník v sociálních službách Jana Švancarová - pracovník v sociálních službách Zuzana Chromá - pracovník v sociálních službách Věra Pomahačová - pracovník v sociálních službách Jana Suchánková - pracovník v sociálních službách Jana Bidlová - pracovník v sociálních službách Jana Rulfová - pracovník v sociálních službách Marie Levicová - pracovník v sociálních službách Věra Šípová - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde