Most- Podpora žáků základních škol


  • Tel.: 775 713 300
 

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Projekt: Podpora žáků ZŠ v Mostě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je zaměřen na doučování dětí ze základních škol v Mostě v NZDM Sovička. Jedná se o individuální i skupinové doučování. O prázdninách se budou uskutečňovat vzdělávací výlety.

Plakat A3

 


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde