Most- Terénní programy Most


  • Tel.: 775 713 249
 
Vedoucí služby: Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

prezentace TP.pptx

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Mostu a jeho spádových oblastí.

 

Sponzoři a donátoři

  • MPSV
  • Krajský úřad Ústeckého kraje 
  • Město Most

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby Mgr. Martin Blažek - vedoucí sociální pracovník Pavla Krupová, DiS. - sociální pracovník Žaneta Fejtková, DiS. - sociální pracovník Jana Helebrantová, DiS. - sociální pracovník - Specialista na oddlužení Jana Kalvinová - finanční manažer
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde