Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod


  • Tel.: 601 387 996
 
Vedoucí služby: Bc. Bohumila Jančová - vedoucí

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Bohumila Jančová - vedoucí Bc. Kristýna Smutná - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde