Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix


  • Tel.: 739 344 078
 
Vedoucí služby: Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení, sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení, sociální pracovník Dagmar Mikšánková, DiS. - sociální pracovník Bc. Ester Džurbanová - sociální pracovník Aneta Lévová - výchovný nepedagogický pracovník Martin Malášek - výchovný nepedagogický pracovník Marie Míšo - výchovný nepedagogický pracovník Martina Bulejová - výchovný nepedagogický pracovník Klára Petříková - výchovný nepedagogický pracovník DPP Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde