Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix


  • Tel.: 739 344 078
 
Vedoucí služby: Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení Martin Malášek - pracovník sociálních služeb Eliška Formanová - vychovatel v mimoškolním zařízení Lenka Horváthová - vychovatel v mimoškolním zařízení Bc. Ester Džurbanová - vychovatel v mimiškolním zařízení Aneta Lévová - vychovatel v mimoškolním zařízení Marie Míšo - vychovatel v mimoškolním zařízení Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde