Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.


  • Tel.: 731 604 494, 731 604 436, 774 655 344
 
Vedoucí služby: Jitka Borovková, DiS. - sociální pracovnice

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Jana Hovorková, DiS. - sociální pracovnice Bc. Aneta Barcziová - sociální pracovnice Sára Bala - sociální pracovnice Jitka Borovková, DiS. - sociální pracovnice Anna Bednářová - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde