Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO


  • Tel.: 571 429 817, 731 046 236
 
Vedoucí služby: Bc. Beáta Čablíková - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (zkratka NZDM) je bezpečné místo, kde můžeš najít podporu a odbornou pomoc u pracovníků, popovídat si se svými vrstevníky, trávit zde volný čas, realizovat své zájmy. Vstup do NZDM je dobrovolný  a bezplatný, můžeš kdykoliv přijít  a odejít.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Beáta Čablíková - vedoucí a sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde