Noclehárna Tábor


  • Tel.: 603 189 247
 
Vedoucí služby: Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb, Mgr. Václav Vondruš - odborný vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí přenocování Fakultativní služby: NE

Mezi hlavní cíle služby patří:

  • zajistit informovanost klientů o možnostech řešení nepříznivé situace, návazných službách a subjektech poskytujících sociální a zdravotní služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
  • posílit či obnovit schopnost klientů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy,
  • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů,
  • rozšířit zkvalitnit a podporovat spolupráci se všemi organizacemi, které mohou pomoci řešit zdravotní i sociální situaci klienta.

Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník Miroslav Petrášek - ředitel organizace Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb Mgr. Václav Vondruš - odborný vedoucí služby František Konečný - pracovník sociálních služeb Ing. Petr Doležal - pracovník sociálních služeb Vít Lacina - pracovník sociálních služeb Lukáš Melena - pracovník sociálních služeb Mgr. František Kvasnica - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde