Odborné sociální poradenství


  • Tel.: 412 582 602
 

Cílové skupiny: osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Tomáš Formánek - pracovník sociálních služeb Mgr. Kamila Kubelková Rychlá - pracovník sociálních služeb Miroslav Rulík - pracovník sociálních služeb Bc. Vojtěch Ventura - pracovník sociálních služeb