Odlehčovací služba Domova Daliborka


  • Tel.: 581 115 290
 
Vedoucí služby: Bc. Soňa Matulová - vedoucí odlehčovací služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Použití osobního automobilu pro potřeby uživatele

Odlehčovací služba je určena pro dospělé osoby, které se nemohou o sebe samy postarat. Cílem této služby je pomoci odlehčit pečujícím lidem, kteří se starají o tyto osoby, aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné věci. Tato sociální služba má působnost na území Olomouckého kraje.

Podpora a dopomoc uživatelům je poskytována prostřednictvím asistentů nepřetržitě.

Domov Daliborka je bezbariérovým, moderně vybaveným objektem, který má zahradu, sídlí blízko centra města Prostějova, přesto však je v objektu klid. Pracovníci Domova Daliborka jsou školeni v nejmodernějších metodách přejatých od expertů z Velké Británie a USA.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Soňa Matulová - vedoucí odlehčovací služby Bc. Lenka Polcrová - sociální pracovník DiS. Martina Komárková - sociální pracovník Pavel Spáčil - správce Jarmila Augustinová - pracovník v sociálních službách Hana Beneková - pracovník v sociálních službách Markéta Charvátová - pracovník sociálních služeb Jana Juhászová - pracovník v sociálních službách Eva Klocová - pracovník v sociálních službách Jitka Kratochvílová - pracovník v sociálních službách Aneta Kreuzziegerová - pracovník sociálních služeb Marcela Kučerová-Ondrýsková - pracovník v sociálních službách Petra Snášelová - pracovník v sociálních službách Kristýna Švédová - pracovník sociálních služeb Jaromír Tobola - pracovník v sociálních službách Eliška Urbanová - pracovník v sociálních službách Jitka Kluvancová - úklid a kuchyně Radmila Píchalová - úklid, kuchyně Milada Spurná - pracovník prádelny
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde