Odlehčovací služba v Přerově


  • Tel.: 777 729 512
 
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Veselá - sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Služby jsou poskytovány osobám, které jsou částečně či plně odkázány na pomoc druhých:

  • senioři, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela soběstační;
  • osoby s tělesným postižením nad 19 let (zhoršení chůze a hybnosti rukou po úrazech, CMP aj.);
  • osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (RS, onkologické nemoci, CMP, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či sluchové onemocnění, cukrovka aj.).

Nabídka služeb:

  • Pomoc při běžných úkonech péče o svou vlastní osobu (oblékání, obouvání, přesuny, prostorová orientace aj.)
  • Pomoc při osobní hygieně (vč. péče o ústní dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci apod.)
  • Zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci při přijímání potravy, dohled nad pitným a osobním režimem)
  • Zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních akcí aj.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby, obchodní síť, pošta aj.)
  • Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (nácvik dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik obsluhy domácích spotřebičů a elektroniky aj.)

Tato služba je hrazená uživatelem tzn., že za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel podle jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů poskytuje stát potřebným nesoběstačným lidem tzv. Příspěvek na péči. S podáním žádosti o tento příspěvek mohou pomoci pracovnice Odlehčovacích služeb.

Provozní doba:

Časový rozsah se odvíjí od potřeb uživatelů a kapacitních možností Odlehčovacích služeb. Deklarovaná provozní doba je v pracovní dny od 7.00 hod. do 19.00 hod.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Zuzana Veselá - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde