Odlehčovací službaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním služby Respitní péče Jindra je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

Cílem pobytové odlehčovací služby je:

  • Osobě závislé na pomoci druhého je během pobytu zajištěna potřebná míra individuální podpory při naplňování jeho biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb.
  • Pečující osoba si odpočinula a nabrala nové síly k tomu, aby se o svého blízkého mohla i nadále starat.
  • Pečující osoba ví, jak řešit záležitosti související s pečováním o blízkého.
  • Pečující osoba získala čas k řešení nové životní situace.

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Michaela Mikulecká, DiS. - vedoucí Mgr. Martina Macková, Ph.D. - sociální pracovnice Gabriela Čermáková - pracovník sociálních služeb Denisa Stodolová - pracovník sociálních služeb Petra Žďárová - pracovník sociálních služeb Bc. Růžena Hagarová - pracovník sociálních služeb Jana Machová - pracovník sociálních služeb Anna Šimková - pracovník sociálních služeb Milena Lebedová - pracovník sociálních služeb Lenka Osecká - pracovník sociálních služeb Ludmila Girčáková - pracovník sociálních služeb Petra Reichertová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde