Odlehčovací služba


  • Tel.: 517 330 382, 602 518 703
 
Vedoucí služby: Bc. Lada GRMELOVÁ - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Viz. podrobný popis služby.

Více informací v záložce "Poskytované služby" / "Odlehčovací služba".

Klikni pro přesměrování.

 
 
 
 
 
 

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Lada GRMELOVÁ - vedoucí Mgr. Marie LUŽOVÁ - sociální pracovnice Vendula ANDRLOVÁ - pracovnice v přímé péči Lenka FÜRSTOVÁ - pracovnice v přímé péči Jiří NOVÁK - pracovník v přímé péči Blanka TYITYIŠOVÁ - pracovnice v přímé péči Kateřina LANDSMANNOVÁ - pracovnice v přímé péči JUDr. Věra HÁJKOVÁ - sociální pracovnice Klára GRIGAROVÁ - aktivizační pracovnice Romana HUTNÍKOVÁ - pracovnice v přímé péči Anna HUDCOVÁ - pracovnice v přímé péči Hana KOČÍ - pracovnice v přímé péči Mgr. Filip URBÁNEK - pracovník v přímé péči Jana ORÁLKOVÁ - úklid
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde