Odlehčovací služba


 • Tel.: 417 770 011, 417 770 013
 
Vedoucí služby: Bc. Iveta Šerberová - pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:
 • Kopírování 1 strana A4 černobíle 2,- Kč / ks
 • Kopírování 1 strana A4 barevně 3,- Kč / ks
 • Přepis textu do elektronické podoby, vyplnění formulářů na žádost uživatele 5,- Kč / 1 minuta
 • Štítky na oděvy včetně označení oděvů 4,- Kč / ks
 • Ztráta klíče, poškození zámkové vložky Úhrada dle skutečných nákladů na opravu
 • Údržbářské práce na přání uživatele 17,- Kč / 5 minut
 • Vedení depozitního účtu 50,- Kč / měsíc
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek - chodítko 50,- Kč / měsíc
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek - invalidní vozík 100,- Kč / měsíc
 • Mimořádný výběr z bankovních depozit mimo výplatní den 20,- Kč / úkon
 • Vydání mimořádného vyúčtování mimo termín (1.1. a 1.7.) 50,-Kč / úkon

Odlehčovací službou poskytujeme krátkodobé pobyty seniorům, přizpůsobené jejich potřebám a zvyklostem, s důrazem na podporu a zachování soběstačnosti, práv a důstojnosti


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Iveta Šerberová - pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku Bc. Ivana Kretová - sociální pracovník Bc. Ivana Jelínková, DiS. - sociální pracovník Kateřina Drábková - vrchní sestra
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde