Odlehčovací služby


  • Tel.: 737 213 480
 
Vedoucí služby: Bc. Ivana RACLAVSKÁ - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Více informací v záložce: "Jak pomáháme" / "Odlehčovací služby".

Klikni pro přesměrování.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Ivana RACLAVSKÁ - vedoucí Bc. Martina BÍLSKÁ - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde