Osobní asistence - Domácí péče


  • Tel.: 734 792 806
 
Vedoucí služby: Mgr. Renáta Pospíšilová - Vedoucí služby, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Webová stránka služby

Provozní doba: 0.00 - 24.00 hodin


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Renáta Pospíšilová - Vedoucí služby, sociální pracovnice Martina Mazáčová, DiS. - Sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde