Osobní asistence Slavičín


  • Tel.: 734 435 242, 571 112 201
 
Vedoucí služby: Magda Zůbková - vedoucí,koordinátor Tříkrálové sbírky

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Smílková - Sociální pracovník Magda Zůbková - vedoucí,koordinátor Tříkrálové sbírky Magda Zůbková - vedoucí,koordinátor Tříkrálové sbírky Ing. Jaroslav Luka - pastorační asistent a vedoucí centra sociální pomoci Mgr. Milena Tománková, DiS. - ředitel Magdalena Durďáková - ekonom Alena Šerá - osobní asistentka Helena Halbrštátová - osobní asistentka Zdeňka Šenkeříková - Osobní asistentka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde