Osobní asistence


  • Tel.: 739 245 989
 
Vedoucí služby: Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník Jitka Šnejdrlová - osobní asistentka Irena Stuchlíková - osobní asistentka Eliška Cíchová - osobní asistentka DPP Lenka Číhalová - osobní asistentka Jana Jakubcová - zástupce v terénu Eva Kuličková - osobní asistentka Petra Rušarová - osobní asistentka Jitka Těšíková - osobní asistentka Miloslava Těšíková - osobní asistentka Jarmila Vacková - osobní asistentka DPČ Ing. Ivana Clemente - osobní asistentka Renata Fabíková - osobní asistentka Jitka Jahnová - osobní asistentka Růžena Ryšánková - osobní asistentka Kateřina Weingärtnerová - osobní asistentka Eva Kučerová - osobní asistentka DPP
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde