Osobní asistence


  • Tel.: 739 245 989
 
Vedoucí služby: Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník Miroslava Těšíková - osobní asistentka Pavlína Cáhlíková - osobní asistentka DPČ Jitka Těšíková - osobní asistentka DPČ Ľubica Greňová - osobní asistentka Irena Stuchlíková - osobní asistentka Lenka Čihalová - osobní asistentka Eva Kuličková - osobní asistentka Jana Jakubcová - osobní asistentka Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence Jarmila Vacková - osobní asistentka Jitka Šnejdrlová - osobní asistentka Eliška Cíchová - osobní asistentka Karolína Tomková - osobní asistentka-DPČ Eva Nováková - osobní asistentka-MD Petra Rušarová - osobní asistentka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde