Osobní asistence


  • Tel.: 595 042 368, 605 221 188
 
Vedoucí služby: Bc. Kateřina Kaniová, DiS. - vedoucí osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Osobní asistence naplňuje své hlavní poslání umožnit svou podporou a pomocí lidem se sníženou soběstačností plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku asistenčních služeb. Našim cílem je zvyšovat soběstačnost a samostatnost jednotlivých uživatelů služeb, pomoci jim zachovat si svůj vlastní životní styl. Asistenční služba je službou terénní, je tudíž poskytována v domácnostech a jiném přirozeném prostředí uživatelů.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Kateřina Kaniová, DiS. - vedoucí osobní asistence
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde