Osobní asistence


  • Tel.: 577 320 669, 739 344 072
 
Vedoucí služby: Bc. Lenka Kalíková, DiS. - vedoucí,metodik kvality

Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

dovoz služebním vozem

Posláním Osobní asistence Valašské Klobouky je pomoc a podpora seniorů, osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, a to do takové míry, aby si zachovali soběstačnost, dodržovali běžné aktivity a své zvyklosti ve svém přirozeném prostředí.


Organizace:


Seznam lidí:

Jarmila Nováková - ekonomický pracovník Bc. Lenka Kalíková, DiS. - vedoucí,metodik kvality Bc. Lenka Šerá - sociální pracovník Bc. Lenka Kalíková, DiS. - vedoucí,metodik kvality Mgr. Tomáš Naňák - ředitel
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde