Osobní asistence


  • Tel.: 703 855 499, 469 622 953
 
Vedoucí služby: Erika Jančigová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Organizace:


Seznam lidí:

Erika Jančigová - vedoucí Mgr. et Ing. Lucie Drbalová - sociální pracovnice Roman Hellinger, DiS. - koordinátor směn Anna Petráňová - zástupkyně vedoucí Mgr. Kateřina Hýsková - sociálni pracovnice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde