Osobní asistenční služba


  • Tel.: 573 378 296, 605 478 445
 
Vedoucí služby: Irena Svačinová - Vedoucí Osobní asistenční služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

.


Organizace:


Seznam lidí:

Irena Svačinová - Vedoucí Osobní asistenční služby Mgr. Lenka Žůrková, MPP - sociální pracovník Bc. Angela Mikšánková, DiS. - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde