Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží


  • Tel.: 605 220 801
 
Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována bezplatně

Naše služby cílí na děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let pohybující se ve městě Lovosice, kteří prožívají komplikované životní události (např. rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy ve škole a s přáteli), setkávají se s konfliktními společenskými situacemi (např. trestná činnost), mají negativní zkušenosti a jejich chování je rizikové (předčasné a rizikové sexuální zkušenosti, šikana, užívání návykových látek).

Letáček služby ke stažení

Rozsah poskytovaných úkonů

  • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při ochraně práva,oprávněných zájmů a při obstarávaní běžných záležitostí

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Andrea Urban Ludwigová, DiS. - sociální pracovník Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby Karolína Dejmlová - pracovník v sociálních službách Anna Rysová - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde