Panna Marie Pomocná s rodinami


  • Tel.: 737 264 843, 732 345 215
 
Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována bezplatně.

Letáček služby ke stažení

V rámci této služby je realizován i asistovaný kontakt – asistované setkávání dětí se svými biologickými rodiči.

Sociální služba SAS FCHL od 1. 4. 2017 vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2.
Logo OPZ barevné

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby Bc. Barbora Veselá - sociální pracovnice Martina Havlíková, DiS. - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde