Pastorační činnost


  • Tel.: 724 651 321
 
Vedoucí služby: Ing. František Bílek, PhD. - pastorační asistent

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti nenásilnou formou zohledňuje křesťanský rozměr své práce. Křesťanské a humanistické hodnoty jsou v zařízení přítomny a jsou hybnou silou pro pracovní týmy i motivací uživatelů služeb a jsou spojujícím prvkem bez ohledu na vyznání. Nabídka pastorační služby je určena všem, kdo jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: zaměstnancům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, farním charitám a těm, kdo se zabývají sociální prací v souladu s křesťanskými zásadami.


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. František Bílek, PhD. - pastorační asistent
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde