Pastorační službaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby:

Mezi fakultativní služby lze zařadit organizaci jednodenních akcí (např. poutní zájezd). Účastník hradí náklady (doprava, strava, případně ubytování) sám. 

  • Cílem pastorační služby je podpora individuálního duchovního rozvoje člověka, pomoc při hledání odpovědí v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, nabídka a prezentace služeb poskytovaných Charitou Vsetín ve farnostech v oblasti jejího působení, spolupráce při realizaci humanitárních a dobrovolnických projektů (TKS, postní almužna). Činnosti pastorační služby (duchovní doprovázení, podpora) jsou realizovány v domácnostech uživatelů. 
  • Pastorační služba je poskytována bezplatně, v případěže zahrnuje fakultativní služby (např. u poutního zájezdu dopravustravuubytování), tyto uživatel hradí dle vynaložených nákladů. 

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Marta Koňaříková - pastorační asistentka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde