Pečovatelská služba (Kašperské Hory)


 • Tel.: 731 402 910, 731 596 448
 
Vedoucí služby: Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Kde službu poskytujeme:

 • v Sušici a okolních obcích do 20 km
 • střediska Oblastní charity Sušice jsou dále v Kolinci, na Kašperských horách a Železné Rudě
 • služba je poskytována v domácnostech klientů

Jaké jsou nejběžnější úkony:

 • donáška nákupů a obědů v jídlonosičích
 • příprava a podávání stravy
 • pomoc s přesuny na lůžko nebo vozík
 • pomoc při pravidelné osobní hygieně a při používání WC
 • údržba a úklid domácnosti
 • asistence při pohybu v domácnosti i mimo ni
 • doprovod k lékaři, na úřady a jiná místa
 • vyzvednutí receptů, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí
 • pravidelné návštěvy a dohled k zajištění bezpečí
 • aktivizace zachovalých schopností a dovedností pomocí pravidelného nácviku
 • půjčování pomůcek, odborné poradenství aj.
 • upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 6 této vyhlášky (zde)

Jak službu sjednat a jaké jsou podmínky? 

 • kontaktujte telefonicky nebo emailem vedoucí služeb
 • pečovatelská služba je osobám poskytována na základě podání Žádosti o poskytování sociálních služeb – formulář najdete ZDE, případně jej můžeme poslat emailem, případně lze vyplnit osobně na středisku 
 • následuje sociální šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity
 • součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla pečovatelské služby, individuální podmínky poskytování služby u uživatele
 • v průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování pečovatelské služby
 • každý uživatel pečovatelské služby má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů
 • v průběhu poskytování pečovatelské služby může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.)
 • Ceny služeb najdete ZDE.

Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Štěpánka Brabcová - vedoucí služeb péče Bc. Lucie Málková, Dis. - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde