Pečovatelská služba - Lázně Bohdaneč


  • Tel.: 603 459 486
 
Vedoucí služby: Eva Beránková - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

doprava automobilem

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Markéta Kottinková, - sociální pracovnice Pečovatelské služby Lázně Bohdaneč Eva Beránková - vedoucí
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde