Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Psychologická poradna

Dovoz a odvoz uživatelů služebním automobilem k lékaři, na úřad apod.

Pečovatelská služba je poskytována seniorům a invalidním důchodcům z Roudnice n.L. a přilehlých obcí Podřipského vikariátu.

Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů - pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při oblékání a svlékání, úklid domácnosti,  pomoc při přípravě jídla a pití, podávání jídla a pití, praní a žehlení prádla.  Zajišťujeme nákupy, pochůzky k lékaři, doprovod k lékaři, na úřad. Pracovnice pomáhají i s vyřizováním příspěvků na péči.


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Marcela Lysáčková - ředitelka Michaela Brchelová - ekonomka, finanční účetní Petra Urbanová - hospodářka Mgr. Alexandra Lammelová - psycholog Věra Balážová - pečovatelka Leona Marešová - vedoucí pečovatelské služby Bc. Pavlína Vinařová - sociální pracovnice MIchaela Brchelová - mzdová účetní Hana Floriánová - pečovatelka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde