Pečovatelská služba pro Odersko a Suchdolsko


  • Tel.: 731 075 802, 605 467 813
 
Vedoucí služby: Martina Hezinová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Poskytnutí pečovatelské služby v pracovních dnech od 18.00 do 6.00 hodin, v sobotu, neděli, a svátek a vše nad rámec základní pečovatelské služby.


Organizace:


Seznam lidí:

Martina Hezinová - vedoucí
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde