Pečovatelská služba


  • Tel.: 703 855 499, 469 622 953
 
Vedoucí služby: Erika Jančigová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Organizace:


Seznam lidí:

Erika Jančigová - vedoucí Mgr. et Ing. Lucie Drbalová - sociální pracovnice Roman Hellinger, DiS. - koordinátor směn Anna Petráňová - zástupkyně vedoucí Mgr. Kateřina Hýsková - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde