Pečovatelská služba


  • Tel.: 565 443 220, 728 550 566
 
Vedoucí služby: Alena Kokešová - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
  • doprava služebním vozidlem  
  • zapůjčení jídlonosičů 
  • jídelní lístek 
  • zapůjčení zdravotní pomůcky
  • zprostředkování duchovních služeb  

terénní služba

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jiří Smrčka - ředitel Mgr. Veronika Duffková - sociální pracovnice Hana Adamová - pracovnice v sociálních službách Pavla Hájková - pracovnice v sociálních službách Klára Čmuchová - pracovnice v sociálních službách Miroslava Rokosová - pracovnice v sociálních službách Alena Kokešová - vedoucí pečovatelské služby
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde