Podpora samostatného bydleníCílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Michal Albrecht - pracovník sociálních služeb Bc. Štěpánka Kecková - statutární zástupce Jan Mýtina - pracovník v sociálních službách Zdenka Prošková - pracovník sociálních služeb Bc. Zuzana Rojerová - sociální pracovník Miroslav Vecka - pracovník sociálních služeb