Poradna pro handicapovanéCílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Jde o zapojení osob se zdravotním postižením, jež jsou v evidenci UP popřípadě OSSZ, na trh práce. U osob, u nichž účast v projektu nepovede přímo k získání pracovního uplatnění, alespoň co nejvíce eliminovat hendikepy v oblasti uplatnitelnosti na pracovním trhu, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, sebevědomí vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění. 


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde