Poradna sv. Rity


  • Tel.: 739 726 109, 728 324 494
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poradna sv. Rity se zabývá nejčastěji problematikou:

sociální podpory a sociální péče, sociálního zabezpečení, neformálního pečování a sdílené péče, doprovázení a poradenství pro pozůstalé, lidských práv, pracovně právních vztahů, bydlení, vzdělávání, domácího hospodaření a nakládání s finančními prostředky, občansko-právních vztahů.

Poradna sv. Rity mimo jiné nabízí:

  • informace a zprostředkování sociálních služeb v okolí klienta tak, aby bylo možné řešit jeho situaci,
  • nápomoc při sepisování dokumentů (formuláře, žádosti, odvolání aj.),
  • provázení a pomoc při řešení náročných mezilidských vztahů, problémů a mimořádných životních situací.

Kdo vám pomůže:

  • Lenka Vráželová – vedoucí Poradny sv. Rity. Kromě odborných informací a konzultací je tu pro vás jako Certifikovaný poradce pro pozůstalé, pracuje s rodinou v průběhu doprovázení při vážném onemocnění.
  • Eva Slováčková – naše zkušená sociální pracovnice vám ráda pomůže v orientaci při výběru péče, řešení situace rodiny. Nebudete sami na formuláře a žádosti. Díky krizovému výcviku bude vaší oporou v těch nejnáročnějších situacích.

Časový rozsah služby:

  • terénní forma – mimo poradnu (út: 10.00–13:30)
  • ambulantní forma (út: 14:00-16:00)

Poradna sv. Rity je i ONLINE
Napšte nám co Vás trápí.
Naše  poradna vám pomůže v jakékoli situaci.
klikněte zde

Služba může být poskytnuta po telefonu, emailem, online nebo osobní návštěvou v poradně. 

Kde nás najdete: Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov (nově zrekonstruovaná budova u hlavní silnice ve středu obce).


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Vráželová - ředitelka organizace Eva Slováčková - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde